Teenused

Kiireloomulised torude avariitööd ja toruabi 24/7
Torumees 24/7

Meie kogemustega meeskond teostab nii suuremaid kui väiksemaid santehnilisi töid:

 • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
 • Kanalisatsiooni survepesu (majasisene)
 • Kanalisatsioonipüstikute remont ja vahetus
 • Veepüstikute remont ja vahetus
 • Wc poti vahetus, paigaldamine ja äravedu
 • Segisti vahetus, remont ja paigaldamine
 • Boileri vahetus, parandus ja äravedu
 • Toruleke ja veeavarii
 • Torude vahetus
 • Püstaku torude vahetus
 • Küttesüsteemi hooldus ja remont
 • Pesumasina paigaldus
 • Põrandakütte paigaldus ja hooldus
 • Veemõõtja / veearvesti taatlemine, paigaldus ja vahetus
 • Külmunud torude sulatamine
 • Radiaatorite vahetus ja paigaldus

Saanitaartehnilised tööd on meie põhitegevus!

Kuna lekked ja ummistused tabavad meid alati kõige ootamatumal hetkel, on meie santehnikud 24/7 stardivalmis, et probleem saaks võimalikult kiirelt kõrvaldatud. Meie meeskond on kõrgelt kvalifitseeritud ning seetõttu võib meie peale alati kindel olla.
Samuti saavad teostatud ka muud vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemiga seotud tööd: projekteerimine, ehitamine kui ka renoveerimine.

Meie telefon +372 534 20 200 on alati kättesaadav ja meie tehnikud ning torumehed on valmis probleeme lahendama. 


Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus

Pakume vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitust nii era- kui kortermajadele. Teenus on nii-öelda täisteenus. See tähendab, et suudame pakkuda nii projekteerimist, ehitamist kui ka renoveerimist.
Suurema osa töid teostame oma enda meeskonna ja tehnikaga, kuid tänu headele koostööpartneritele suudame töid korraldada ka suuremates mahtudes.

Sise- ja välistrasside ehitus

Pakume välistrasside ehitamist korteriühistutele, suurematele ettevõttetele, kui ka eramaja omanikele Tallinnas ja väljas pool.


 • Vee-, olmekanalisatsiooni-, sadeveekanalisatsiooni- ja drenaazitrasside ehitus
 • Kanalisatsiooni kaevude montaaz, remont ja vahetamine
 • Vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitus koos võrkude omanikule üleandmisega
 • Veemagistraaltorustikke sisse puurimine surve all
 • Maakraanide, ventiilide, hüdrantide ja erinevate sõlmede paigaldamine ja likvideerimine
 • Pumplate, septikute, õli- ja liivapüüdurite montaaz
 • Välistrasside avariide kõrvaldamine

Et saaksime Teile koostada hinnapakkumise tööde teostamiseks, võtke meiega ühendust e-mailil  info@toruvana24.ee või telefonil +372 534 20 200